A felhasználói élmény növeléséhez, weboldalunk sütiket használ. Bővebb információért olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat!

BURSA HUNGARICA 2019.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó pályázók, továbbá felsőoktatási hallgatók számára.

 

Pályázók köre:

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra kizárólag Zalacséb illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

  1. Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019. őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

  1. A ’B’ típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

Pályázat benyújtásának módja:

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) a regisztráció után, a személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségén (8996 Zalacséb, Rákóczi F. u. 43., továbbiakban: kirendeltség) kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel (hallgatói jogviszony igazolás, jövedelemnyilatkozat az adatokat igazoló dokumentumokkal) együtt érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2018. november 6.

 

A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező jövedelemnyilatkozat a kirendeltségen hozzáférhető.

Zalacséb, 2018.09.28.

                                                                                                                        Erdei Csaba sk.

                                                                                                                         polgármester

Bursa pályázati kiírás "A" 2019

Bursa pályázati kiírás "B" 2019